Рішення здійснювати свою діяльність у сфері грального бізнесу, повинно ґрунтуватися на обізнаності з тим, що даний вид підприємницької діяльності підлягає ліцензуванню i патентуванню та передбачає особливий порядок податкового обліку.

Умови i правила здійснення підприємницької діяльності зі створення й утримання гральних закладів, організації азартних ігор регулюються Інструкцією про умови i правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) зі створення та утримання гральних закладів, організації азартних ігор та контролю за їх дотриманням, затвердженою наказом Ліцензійної палати України від 11.09.98 р. № 86, зареєстрованим у Мінюсті України 29.09.98 р. за № 610/3050 що в свою чергу ґрунтується на ст. 4 Закону України від 07.02.91 р. № 698-XII «Про підприємництво» (із змінами i доповненнями) для створення, утримання гральних закладів i організації азартних ігор потрібно придбання ліцензії.

Згідно з Положенням про порядок ліцензування підприємницької діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.98 р. № 1020, ліцензії на створення й утримання гральних закладів, організацію азартних ігор видають районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі органи міських i районних (у містах) рад. Порядок видачі ліцензій регулюється цим Положенням.

Розмір плати за ліцензію на створення й утримання гральних закладів, організацію азартних ігор становить:

для юридичних осіб – 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (204 грн.);

для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності – два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (34 грн.).

Розміри i порядок зарахування плати за видачу ліцензій установлено постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.99 р. № 6 (з урахуванням змін i доповнень).

У разі потреби суб’єкту грального бізнесу разом із ліцензією безкоштовно видають її копії на кожен гральний заклад.

Відповідно до п. 1.3 вищезгаданої Інструкції про умови i правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) зі створення та утримання гральних закладів, організації азартних ігор та контроль за їх дотриманням, під терміном «гральний заклад» слід розуміти окреме приміщення або будівля з гральним залом для відвідувачів (крім гральних автоматів та більярдних столів), в яких здійснюються або провадяться азартні ігри, в т. ч. з використанням тварин, птахів, комах тощо, дозволених до утримання.

Таким чином, розміщення більярдного столу у приміщенні кафе, не відносить його до грального закладу, а відповідно i ліцензія на організацію та утримання грального закладу не потрібна.

Законом України від 23.03.96 N 98/96-ВР «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» (із змінами від 10.02.98 N 102/98-ВР) передбачений порядок патентування діяльності у сфері грального бізнесу, що здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами.

Відповідно до частини другої статті 5 зазначеного Закону під гральним бізнесом слід розуміти, зокрема, діяльність, пов’язану з влаштуванням казино, інших гральних місць (домів), гральних автоматів з грошовим або майновим виграшем, проведенням лотерей (крім державних) та розиграшів з видачею грошових виграшів у готівковій або майновій формі.

Щодо грошових або майнових виграшів, то це стосується гральних автоматів та розиграшів, для інших видів грального бізнесу, в тому числі і для більярдних столів, грошові або майнові виграші не є обов’язковою умовою.

Виходячи з наведеного, підприємство, яке надає послуги у сфері грального бізнесу (використання столів для більярду), повинне придбавати торгові патенти на загальних підставах.

Вартість торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу встановлюється у фіксованій сумі (за рік), зокрема, для використання столів для більярду, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, — 600 грн. за кожний стіл для більярду.

Зазначеним Законом також передбачено, що не підлягає патентуванню діяльність з надання послуг з використання більярдних столів для спортивних аматорських змагань.

Підтвердженням актуальності теми патентування є лист ДПАУ від 24.05.99 г. № 333/4/23-1110/104 з переліком типових порушень у сфері патентування, а саме:

— відсутність патентів;

— порушення порядку використання торгових патентів;

— порушення строків оплати або неповне внесення чергових платежів

Отже, для нормальної роботи Вам потрібно придбати патент. Торговий патент – це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб’єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися зазначеними у цьому Законі видами підприємницької діяльності.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка суб’єкта підприємницької діяльності, яка містить такі реквізити:

• найменування суб’єкта підприємницької діяльності;

• витяг з установчих документів щодо юридичної адреси суб’єкта підприємницької діяльності, а у випадках, якщо патент придбавається для структурного (відокремленого) підрозділу, – довідка органу, який погодив місцезнаходження структурного (відокремленого) підрозділу, із зазначенням цього місця;

• вид підприємницької діяльності, здійснення якої потребує придбання торгового патенту;

• найменування документа про повну або часткову сплату вартості торгового патенту.

Також, щоб уникнути ускладнень, під час подання заяви бажано мати при собі:

— оригінали установчих документів;

— свідоцтво про реєстрацію

— договір оренди;

— ліцензію (якщо здійснюється вид діяльності, що потребує ліцензування)

— довідку про включення до ЄДРПОУ (ідентифікаційний код – для суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи )

— платіжне доручення про оплату за патент.

З реквізитами рахунків для перерахування коштів за торгові патенти можна ознайомитись у відділі патентування місцевої державної податкової адміністрації.

Торговий патент на право здійснення діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу видається за плату суб’єктам підприємницької діяльності державними податковими органами за місцезнаходженням цих суб’єктів чи місцезнаходженням їх структурних (відокремлених) підрозділів під розписку у триденний термін з дня подачі заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена у ньому дата.

Торговий патент містить такі реквізити:

• номер торгового патенту;

• найменування володільця торгового патенту;

• вид підприємницької діяльності;

• назва виду послуг у сфері грального бізнесу;

• місце реєстрації громадянина як суб’єкта підприємницької діяльності чи місцезнаходження суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи (місцезнаходження структурного (відокремленого) підрозділу цього суб’єкта);

• термін дії торгового патенту;

• місцезнаходження державного податкового органу, що видав торговий патент;

• відмітка державного податкового органу про надходження плати за виданий ним торговий патент.

Торговий патент на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу має бути виданий на кожне окреме гральне місце (гральний автомат, гральний стіл). Придбаний торговий патент дає право тільки на здійснення грального бізнесу, зазначеного в цьому патенті.

Термін дії торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу становить 60 календарних місяців. Оплата його вартості провадиться щокварталу до 15 числа місяця, що передує звітному кварталу.

Під час придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу суб’єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату в розмірі вартості торгового патенту за три місяці. На суму, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній квартал його дії.

Суб’єкт підприємницької діяльності може здійснити попередню оплату вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу за весь термін дії торгового патенту. При цьому суб’єкт підприємницької діяльності звільняється від обов’язків додаткового внесення вартості торгового патенту в разі, якщо прийнятими після цього актами законодавства збільшується його вартість. Якщо таку сплату не було здійснено, то сплачена під час придбання торгового патенту одноразова плата зараховується в останній квартал його дії з доплатою суми вартості у разі її збільшення чинними законодавчими актами.

Кошти, одержані від продажу торгових патентів, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування (місцевих бюджетів) за місцем оплати торгового патенту.

Торговий патент повинен бути розміщений у приміщенні для надання послуг у сфері грального бізнесу i має бути відкритим та доступним для огляду.

Торговий патент є чинним на території органу, який здійснив реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності чи з яким погоджено місцезнаходження його структурного (відокремленого) підрозділу за місцем видачі торгового патенту цьому суб’єкту. Передача торгового патенту іншому суб’єкту підприємницької діяльності або іншому структурному (відокремленому) підрозділу суб’єкта підприємницької діяльності не дозволяється.

Після закінчення терміну дії торговий патент підлягає поверненню до державного податкового органу, що його видав.

Суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють операції з надання послуг у сфері грального бізнесу, у разі порушення вимог вищезазначеного Закону несуть таку відповідальність:

• за порушення термінів сплати або неповне внесення чергових платежів нараховується пеня у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати, від суми недоїмки, розрахованої за кожний день прострочення платежу, включаючи день сплати;

• за порушення порядку розміщення торгового патенту сплачують штраф у розмірі вартості торгового патенту за один календарний місяць;

• за здійснення операцій без одержання відповідних торгових патентів або з порушенням порядку використання торгового патенту сплачують штраф у подвійному розмірі вартості торгового патенту за повний термін діяльності суб’єктів підприємницької діяльності із зазначеним порушенням.

До дня сплати штрафів, а також до придбання торгового патенту відповідна діяльність суб’єктів підприємницької діяльності зупиняється. Штрафи підлягають сплаті порушником у п’ятиденний термін до бюджету місцевого самоврядування (місцевого бюджету) за місцем плати за торговий патент.

Порядок обліку фінансових результатів, одержаних від діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу, здійснюється суб’єктом підприємницької діяльності відповідно до Положення про бухгалтерський облік фінансових результатів від здійснення операцій, що підлягають патентуванню, затвердженого наказом Мінфіну України від 15.08.96 р. № 169 (у редакції наказу від 23.06.98 р. № 135) та зареєстрованого в Мінюсті України 02.07.98 р. за № 413/2853.

Контроль за дотриманням вимог Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» здійснюється державними податковими органами та органами МВС України.